REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  AUTOMATYKADOBRAMY


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.Regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego automatykadobramy.pl

 1. Właścicielem sklepu internetowego , znajdującego się pod adresem www.automatykadobramy.pl, jest Firma Handlowo-Usługowa APUS, 84-230 Rumia ul.Słoneczna 12a, NIP 586-103-80-76, zwany Sprzedawcą.

 2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie automatykadobramy, zwaną dalej Kupujący jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, urząd lub przedsiębiorca .

 3. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym automatykadobramy.pl oznacza akceptację warunków tegoż Regulaminu.  .

 4. Kupujący wypełniający formularz w sklepie internetowym automatykadobramy.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie swoich danych osobowych. Dane te służą wyłącznie do celów realizacji i rozliczania złożonego zamówienia, a w szczególności do wystawienia faktury . Uzyskane od Konsumenta dane są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim bez  uzyskania zgody Konsumenta

 5. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczna za pośrednictwem sieci internet.


ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1.Kupujący może zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów za pośrednictwem strony internetowej lub drogą telefoniczną .

2.Zamówienie towaru za pośrednictwem strony internetowej, polega na :

a) wybrać towar, a następnie kliknąć „do koszyka”

b) zalogować się ( utworzyć konto)

 1. wybrać metode dostawy

 1. wybrać sposób płatności

 1. Zamówienie towaru telefonicznie, odbywa się zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi bezpośrednio od sprzedawcy.


PŁATNOŚCI

 1. Płatność za towar może być realizaowana w następujący sposób:

 2. a) przelew bankowy

b) za pobraniem

c) gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy


DOSTAWA TOWARU


 1. Dostarczenie towaru zakupionego w sklepie internetowym automatykadobramy.pl, może nastąpić w następujacy sposób:

a) za pomocą przesyłki kurierskiej

b) za pomocą przesyłki Poczty Polskiej

c) odbiór osobisty

d) przesyłka dłużycowa

CENY


 1. Ceny zawarte w ofercie sklepu , są cenami brutto ( zawieraja 23% VAT)

 2. Firma Handlowo -Usługowa APUS, zastrzega sobie prawo dokonywanie zmiany ceny towarów znajdujacych się w ofercie.

 3. Po każdorazowym zakupie , Klient otrzymuje potwierdzenie przyjętego zamówienia , określającego rodzaj towaru, ilość i cenę.


ZWROT TOWARU ( ROZWIĄZANIE UMOWY)1.Kupujący, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.Warunkiem zwrotu towaru jest dostarczenie do sprzedawcy Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość, lub telefonicznie , lub e-mal, lub listownie. Termin na dostarczenie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni. 3.Zwracany sprzęt nie może nosić oznak użytkowania.4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Koszty zwrotu towaru pokrywa Klient ( nasępnie sprzedawca zwraca koszt dostawy w wysokości najtańszego przewożnika).5.Zwracany towar powinnien być zapakowany w oryginalne opakowanie.

6. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


REKLAMACJE


TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.1.


 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać w szczególności pisemnie na adres Firma Handlowo-Usługowa APUS 84-230 Rumia ul.Słoneczna 12A, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:info@automatykadobramy.pl

 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji  nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  W treści reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji .
  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę , nie później niż w terminie 14 dni.5

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ONLINE


W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu, Klient powinien dysponować:

  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

  2. przeglądarką Internet Explorer 6.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;

 1. Korzystanie z aplikacji Strony Sprzedawcy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

 2. Sprzedawca informuje, że istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, tj. podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość "zainfekowania" systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, "robaki", "konie trojańskie", oprogramowanie typu malware, spyware. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta (tzw. „cracking”, „phishing”). By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-maili, ważne jest, by Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy, antyspyware, antymalware, firewall i/lub inne programy zabezpieczające komputer Klienta i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 3. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu „cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu usprawnienia zawierania Umów sprzedaży i korzystania ze Sklepu tj.: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz, tworzenia statystyk przeglądania Strony Sprzedawcy.

 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na Stronie Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sprzedawcy, znak towarowy Sprzedawcy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.